Egilea

Atal honetan autoreari buruzko informazio jakingarrienak bilduko ditugu laburkiro: datu biografikoa
eta bere produkzioari dagozkionak. Aurkitzen dugun informazioa laburbildu eta apur bat moldatu
egin behar da; ez da hitzez hitz kopiatu behar. Atal honen titulua ez da Egilea izan behar, autorearen beraren izen-deiturak baizik.