IRAKURLEAREN TXOKORAKO GIDOI LUZEA

FITXA BIBLIOGRAFIKOA

Inguratze lana

    Egilearen bizitza.
    Bere idazlana.
    Bere berezitasunak.
    Bere garaiko literatur korronteak.
 
Azterketa lana

    1. Zer kontatzen du?
        Zein da liburuaren mamia edo gaia?
        Ba al da beste inguruko gertakizunik? Baiezkoan zeintzuk dira?
        Gaia egiaztagarria al da?
        Egiantzekoa ala egiaztaezina?
        Noizkoa da gaia? Gaurkoa ala iraganekoa?
        Testuak idazlearen inguruko errealitatea jaso al du?
                                                               i.      Tokiak: hiriak, mendiak, ibaiak…
                                                             ii.      Garaiak: mendeak, urteak, hilak, egunak…
                                                            iii.      Pertsonak
                                                            iv.      Gizartea: Zein gizarte mota agertzen da. Nolako gizarte harremanak ikusten dira(politikazko, gizarteko, etikazko…)
                                                             v.      Testuak idazlearen beraren errealitatea jaso al du? Bere bizia eta biziaren zer nolakoak. Pentsakizun eta sentimenduak.

    2. Kontatzen duena nola kontatzen du?
            a. Testuaren egitura
                                                               i.      Kapituluak nola daude banaturik?
                                                             ii.      Gertakizun bakoitza autonomoa da? Gertakizun bakoitza beste gertakizun nagusi baten inguruan ezarria al dago? Gertakizun bakoitza ez da ulertzen intriga osotik kanpo?
                                                            iii.      Gertakizunak kronologikoki lotuta al daude? Gertakizunak kausalki elkartzen al dira?

            b. Tokiaren eta denboraren egitura
                                 i.      Nolakoa da tokia?
                         . Toki bat ala gehiago azaltzen dira?
                          . Gehiago bada: bat-batean azaltzen dira edo istorioaren une berezietan?
                                  ii.      Denbora.
                          . Konpara ezazu narrazioaren eta fikzioaren denbora
                          . Narrazioaren denbora lineala al da?
                          . Bereizten al dira narrazioaren denbora eta fikzioarena?
            c. Narratzailearen ikuspegia.
                                Narratzailea testu barruan ala kanpoan dago?
                                   - Narratzailea kanpoan badago:
                                  . Narratzailea orojakilea al da? Bera al da kontatzen, epaitzen eta iritzia ematen diona irakurleari?
                                  . Narratzailea objektiboa edo behaviorista al da? Kontatu bakarrik egiten du, ez dio bere iritzirik ematen irakurleari.
                                    - Narratzailea barruan badago:
                                  . Lekukoa. Fikzioan parte hartu gabe, ikusle        bezala kontatzen du.
                                  . Fikzioko pertsonaia da.
                                     - Narratzailearen ikuspegia aldatu egiten da testuan zehar.
            d. Pertsonaiak
                              .  Pertsonaien funtzioa:
                       1.       Zein da eragilea?
                       2.       Zein da nahi dena edo objektua?
                       3.       Zein aurkakoa?
                       4.       Zein destinatarioa?
                       5.       Zein laguntzailea?
                       6.       Zein epailea?
                                . Nolako pertsonaiak agertzen dira?
                       1.       Lauak (istorioan zehar aldatzen ez direnak)
                       2.       Biribilak
                       . Nola agertzen dira pertsonaiak
                       1.       Berez
                       2.       Narratzaileak
                       3.       Beste pertsonaiaren baten laguntzaz.
            e. Kontatze motak:
                                               1.       Narraziorik agertzen al da? Non eta nolakoak?
                                2.    Deskripziorik agertzen al da? Non eta nolakoak?
                        3.   Elkarrizketarik agertzen al da? Non, nolakoak?
                                4.    Estilo zuzena ala zehar estiloa erabiltzen da? Ba al dago zehar estilo librerik?
                                5.     Bakarrizketarik erabiltzen al da?
                               Bakarrizketa klasikoak
                               Barne bakarrizketak

    3.   Horrela kontatu duen honen bitartez, zer adierazi, zer sinbolizatu nahi digu?
             Azpimarra itzazu ideia nagusienak.
             Ezar ezazu horien arteko hierarkia.

    4.   Nolakoa da egileak erabili duen hizkuntza maila, estiloa.

    5.   Iritzi pertsonala.

irakurgaia_komentatu_gidoia.doc
File Size: 749 kb
File Type: .doc
Download File